Highlight Yoga

Yoga “Asanas” për kontroll të plotë të trupit dhe mendjes tuaj

Asanas

Praktikimi i Yoga-s nuk do të thotë thjeshtë ushtrime fizike,por  është integrimi emocional, ngritja shpirtërore, me prekjen e një elementi mistik, që ju jep një pamje të diçkaje që është përtej çdo imagjinate.

“Sri Sri Ravi Shankar Yoga” është një përmbushje e  plotë për ju duke bashkuar trupin, mendjen dhe shpirtin, pra gjithë  universin. Ajo sjell paqe dhe lumturi për çdo individ. Ajo gjithashtu krijon një ndryshim të rëndësishëm në sjelljen, mendimet dhe qëndrimin e dikujt. Praktika e përditshme e Yoga rritë qetësinë, ndjeshmërinë, intuitën dhe ndërgjegjësimin.

Por, çfarë është “Asanas Yoga”?

Mendja jonë është si në lëvizje, lëkundje nga e kaluara në të ardhmen, kecardhje dhe zemërim ndaj ankthit dhe frikës, lumturisë dhe pikëllimit.

Është ‘Yoga Asana’ që na mundëson të ruajmë qetësinë. Yoga Asana nuk është një stërvitje e thjeshtë.

Siç përshkruhet në Patanjali’s Yoga Sutra , Yoga Asana është një ekuilibër i përpjekjes dhe lehtësisë. Ne japim përpjekje për të hyrë në sjellje dhe pastaj ne të pushojmë. Yoga Asana sjell këtë balancë në çdo aspekt të jetës sonë. Na mëson të vëmë përpjekje. Yoga Asana rrit fleksibilitetin tonë fizik dhe zgjeron mendjen tonë. Yoga duhet të bëhet me frymëmarrje dhe me vetëdije. Kur i hapim duart për Yoga, së pari bëhemi të vetëdijshëm për krahun dhe pastaj ngadalë e ngremë atë, të sinkronizuar me frymën. Është po aq e hijshme sa një valle, rrëshqitje në një qëndrim nga një tjetër. Çelësi është që të bëjmë shtrirje më të madhe në  secilën “Asana”, dhe pastaj të  relaksohemi.

Kjo përpjekje e vogël për ta marrë nën kontroll çdo pjesë të trupit tuaj do t’ju ofrojë kënaqësi të madhe.