Audiobooks

Rich Dad Poor Dad – Audiobook by Robert Kiyosaki and Sharon Lechter

“Rich Dad Poor Dad” është një libër shkruar nga Robert Kiyosaki dhe Sharon Lechter, i cili ofron një perspektivë të re dhe mësimet themelore për suksesin financiar.

Në këtë libër, Kiyosaki tregon historinë e dy figurave që ka pasur në jetën e tij: babai i tij biologjik, i cili ishte një person me kulturë të mirë, por mungonte në aspektin financiar, dhe babai i tij shpirtëror, një njeri i pasur dhe vizionar. Përmes këtyre dy shembujve, Kiyosaki na ndihmon të kuptojmë dallimin midis mendësisë së një personi të varfër dhe atij të një personi të pasur.

Libri na mëson se si të kultivojmë mëndësinë dhe vizionin e një “babi të pasur” dhe të mësojmë nga njohuritë e tij për të ndërtuar pasurinë personale. Kiyosaki na inkurajon të mendojmë jashtë kutisë dhe të investojmë në pasuri të patundshme, si pronat, bizneset dhe investimet financiare.

Përmbledhtazi, “Rich Dad Poor Dad” është një libër frymëzues dhe provokues që na ndihmon të ndryshojmë mendësinë tonë për të arritur suksesin financiar. Robert Kiyosaki dhe Sharon Lechter na ofrojnë mësimet thelbësore të pasurisë dhe na inkurajojnë të ndjekim rrugën drejt ndërgjegjësimit financiar. Kjo libër është një udhërrëfyes i vlefshëm për të kuptuar se si të vendosim baza të forta për të ndërtuar pasurinë tonë dhe për të realizuar lirinë financiare.