Audiobooks

Emotional Intelligence 2.0 – Audiobook by Jean Greaves and Travis Bradberry

“Emotional Intelligence 2.0” është një libër shkruar nga Jean Greaves dhe Travis Bradberry, i cili fokusohet në zhvillimin e inteligjencës emocionale dhe ndikimin e saj në suksesin personal dhe profesional.

Në këtë libër, autorët tregojnë se si inteligjenca emocionale, e cila përfshin aftësinë për të kuptuar, menaxhuar dhe përdorur emocionet në mënyrë produktive, ka një ndikim të rëndësishëm në performancën tonë në jetën e përditshme.

Përmes përpunimit të një teste online të inteligjencës emocionale, lexuesit mund të vlerësojnë nivelin e tyre aktual të inteligjencës emocionale dhe të marrin udhëzime të personalizuara për të përmirësuar atë.

Autorët na japin strategji praktike dhe ushtrime për të zhvilluar aftësi si: vetëkujdes, menaxhimin e stresit, ndërgjegjësimin emocional, komunikimin efektiv dhe aftësinë për të ndihmuar dhe bashkëpunuar me të tjerët.

Përmes këtij libri, lexuesit mësojnë se si të përmirësojnë aftësinë e tyre për të kuptuar dhe menaxhuar emocionet e tyre dhe të të tjerëve në mënyrë që të jenë më të suksesshëm dhe të lumtur në jetën personale dhe profesionale.

Përmbledhtazi, “Emotional Intelligence 2.0” është një libër që na ndihmon të zhvillojmë inteligjencën emocionale dhe të përmirësojmë mënyrën se si kuptojmë dhe menaxhojmë emocionet tona. Jean Greaves dhe Travis Bradberry na japin mjetet dhe strategjitë për të ndërtuar aftësi të rëndësishme për suksesin personal dhe profesional. Ky libër është një burim i vlefshëm për të zgjeruar vetëdijen tonë emocionale dhe për të krijuar marrëdhënie të shëndetshme me veten dhe me të tjerët.