Highlight Të tjera

Unë jam më e fortë se kurrë, kam fuqi dhe paqe të brendshme…

eksperiencë

Unë kam përjetuar çdo eksperiencë negative dhe padyshim që I kam kaluar të gjitha në jetën time deri më tani. Jo vetëm që u kam mbijetuar atyre por u kam qëndruar ballë për ballë.

Për tu shëruar nga çdo lëndim që më është bërë në këtë jetë, unë duhet të ndjej çdo emocion që ta kaloj atë.

Unë kurrë nuk i ulë ndjenjat e mia ose ti mbuloj ato. Ato janë ato që janë. Unë përballem me to, unë ulem me to, mësoj dhe zhvillohem me to.

Gjej fuqinë nga dashuria, unë jam e fortë dhe shumë e fuqishme.

Do ti bëj ballë çdo lloj sfide që jeta ka planifikuar për mua, sepse gjej paqe dhe qetësinë brenda meje, forcën dhe dashurinë e këto janë të gjitha që më duhen për të përballuar e për të kaluar çdo emocion negative.

Unë jam më e fortë se kurrë! Unë kam fuqi dhe paqe të brendshme.