Highlight Të tjera

Unë e di se çfarëdo që të ndodhë në jetë, kam engjëllin tim mbrojtës…

engjëlli mbrojtës

Unë e di që gjithmonë kam engjëllin tim mbrojtës për krah meje.

Unë e di se gjithmonë kam mbrojtje nga qielli.

Sa herë që ndihem i humbur në jetë, unë i thërras engjëjt e mi në qiell dhe shpirtrat e mirë për të më drejtuar.

Nëse ndonjëherë ndihem i shqetësuar, me stres ose në depresion… Ndaloj për një moment dhe imagjinoj lidhjen time me qiellin.

Unë mbyll sytë dhe imagjinoj ëngjujt e mi mbrojtës, më të dashurit e mi. Ata vinë në Tokë për të qenë për krah meje në kohë të vështira.

Ata më përqafojnë me ngrohtësinë e tyre, dritën shëruese…

Dashuria e tyre pa kushte menjëherë ndërron frekuencat e mia të energjisë dhe unë jam falënderues për ndihmën e tyre.

Unë jam i hapur ndaj mesazheve dhe shenjave. Unë nuk i kërkoj ato, ato vinë vet.

Unë lidhem me Qiellin përmes natyrës dhe e di se Shpirti im është i dashur, dhe mbështetët nga një Superfuqi Hyjnore!