Highlight Yoga

Unë besoj intuitën dhe urtësinë time!

urtësinë

A keni dëgjuar për pikën e gjashtë të një ndër qendrave të fuqisë spirituale në trupin tuaj? Kjo pikë quhet ajna. Kur keni mos-balancim të kësaj pike atëherë do të rezultoni me ndryshime në humorin tuaj, ndjenja të mos-besimit dhe ndiheni më të shkëputur nga realiteti.
Mirëpo kur në jetë ndjejmë balancim të kësaj pike, mund të ndjejmë ndjenja të forta spiritualiteti, moralitet të larë dhe lehtë mund ta dallojmë të vërtetën nga iluzioni.

Që kjo pikë të jetë e balancuar atëherë thuani vetës:

Unë shoh të vërtetën në të gjitha situatat. Unë besoj intuitën dhe urtësinë time. Jeta ime udhëhiqet nga fuqi madhështore që më kanë drejtuar më së miri. Unë kam pranuar rrugën time. Jam duke u shëruar në trup, mendje dhe shpirt.
(Përsëriteni sa herë të dëshironi, me sytë e mbyllur)

Janë disa pozita të yoga-s që do t’iu ndihmojnë të lidheni me vetën tuaj dhe të balanconi këtë pikë të quajtur chakra ajna.

Këto pozita të yoga-s përfshijnë pozitë Vajrasana, pozitën Adh Mukha Svanasana, njaneyasana dhe  balasana.