Highlight Storie Inspirimi

Ti ke lindur për të qenë i lumtur, prandaj bëja vetës dhuratë lumturinë!

i lumtur

Lumturia është e përhershme. Është gjithmonë aty. Ajo çfarë vjen dhe ikën është palumturia.

Nëse identifikoni aë që vjen dhe ikën, do të jeni i palumtur. Nëse identifikoni atë që është e përhershme dhe gjithmonë aty, do të jeni vetë lumturia.

Lumturisë sonë ne i shtojmë shqetësimet, frikërat, besimet dhe vizionet e errëta që lindin nga pasivitet.

Krijojmë një barrë. Nëse duam të gjejmë atë çfarë është në zemër të gjërave, vetëm duhet të qeshim të kërcejmë ose të këndojmë.

Përkushtojuni një pjesë të qëllimshme të punës aq gjatë sa duhet  derisa drita të ndriçojë.

Njerëzit besojnë se ka një gjendje të përgjithshme mendore të quajtur lumturi, për të cilën duhet të gjejnë një mënyrë për ta arritur. Kështu ata fillojnë të organizojnë rrethanat e jashtme që të përputhen me vizionin që ata mund të kenë për lumturinë.

Ju duhet të  keni zjarr për të ndezur një tjetër. Vetë një shpresë, vetëm një zjarr mund të nis një zjarr motivues.