Highlight Storie Inspirimi

Të gjithë njerëzit e suksesshëm e përdorin këtë sekret për të arritur qëllimet e tyre!

Secili dëshiron të njohë sekretin e suksesit. Duket sikur njerëzit që arrijnë të arrijnë qëllimet e tyre janë plot  mister, dhe sekretin e suksesit e mbajnë të fshehur nga pjesa tjetër.

Në fakt, arritja e suksesit është shumë më e lehtë sesa mendojnë shumë njerëz.

Duhen vetëm disa  veprime të vogla për të ndryshuar jetën tuaj për të mirë.

Të gjithë njerëzit e suksesshëm e përdorin këtë “ushtrim- ditar” për t’i ndihmuar ata të arrijnë qëllimet e tyre.

Mirënjohja

Njerëzit e suksesshëm e kanë një gjë të përbashkët – ata janë jashtëzakonisht mirënjohës për gjithçka që nuk kanë akoma dhe gjithçka që ata kanë.  Mund të duket si një koncept i çuditshëm, por këta njerëz thonë “faleminderit” për të gjitha gjërat që duan në jetë, e të cilat ende nuk i kanë marrë.

Mendimi juaj i parë shpesh mund të jetë të përqendroheni në atë që nuk keni dhe në të gjitha gjërat që dëshironi të ndryshoni në jetën tuaj. Megjithatë, duke bërë këtë, ju jeni vetëm duke u fokusuar në negativitet të mos e pasur atë. Në vend të kësaj, ji mirënjohës për gjithçka dhe do të rritet pozitiviteti. Po ashtu, kjo do të thotë se sa më shumë të arrini dhe sa më shumë që doni, aq më shumë do t’ju duhet të jeni mirënjohës.

Siç tha dikur Oprah Winfrey, “Jini mirënjohës për atë që keni; ju do të përfundoni duke pasur më shumë. Nëse përqendrohesh në atë që nuk ke, kurrë nuk do ta kesh.”

E vërteta prapa kësaj teorie!

Kjo nuk është vetëm një këshilla që është hedhur aty për aty. Hulumtimi është bazuar në efektivitetin e mirënjohjes.

Në një studim të kohëve të fundit, disa psikologë morën një grup njerëzish dhe u kërkuan që të shkruajnë disa fjali për jetën e tyre çdo javë. Nga të gjithë njerëzit që morën pjesë në studim, vetëm një prej tyre shkroi atë për të cilën ishte  mirënjohës.

Ajo që ky ekip i psikologëve gjeti ishte se personi që shkroi për mirënjohje çdo javë ishte më i lumtur me veten dhe jetën e tij.  Ai gjithashtu ishte  më produktiv dhe energjik se të tjerët dhe nuk sëmurej shpesh.

Por, çfarë mund të bëni ju ?

Disa njerëz mendojnë se të qenit mirënjohës për gjithçka mund të të bëjë të lodhur ose të pamotivuar, pasi asgjë nuk ta fshehë të vërtetën.  Duke qenë mirënjohës, ju  kërkoni të mirën në jetë. Natyrisht, sa më shumë që kërkoni, aq më shumë do të gjeni.

Çdo ditë ose çdo javë, shkruani ndjenjat tuaja rreth jetës suaj. Sigurohuni që të shkruani gjërat për të cilat jeni mirënjohës, duke përfshirë të gjitha gjërat që nuk i keni. Duke bërë këtë, ju do të përmirësoni shëndetin, lumturinë dhe ndihmoni veten të arrini qëllimet tuaja më shpejt.

Mësoni të jeni mirënjohës për gjithçka, duke përfshirë gjërat që nuk i keni, nuk është një detyrë e lehtë. Nga sot fillo të vendosësh vetveten për një nesër të ndritshme që mund ta jetosh me krenari.