Highlight Storie Inspirimi

Të dish do të thotë të dëgjosh zërin e qetë, të ëmbël brenda teje…

Të dish do të thotë të jesh në heshtje, në heshtje të tejskajshme.

Që të dëgjosh zërin e qetë, të ëmbël përbrenda.

Të dish do të thotë ta flakësh tej mendjen.

Kur ti je absolutisht i/e qetë.

I palëvizshëm dhe asgjë nuk lëkundet brenda teje.

Dyert çilen.

Ti je pjesë e kësaj ekzistencë misterioze.

Ti do ta njohësh atë duke u bërë pjesë e saj.

Duke u bërë pjesëmarrës në të.

Kjo është njohje!