Highlight Të tjera

Si të jesh shefi që sjell të mirën për vete dhe të tjerët

shefi

Si të jesh shefi që sjell të mirën për vete dhe të tjerët

Sipërmarrësit e rinj që përpiqen të fillojnë një biznes të ri, është e qartë se kanë nevojë për punëtorë të mirë. Por, si të motivoni punonjësit tuaj për të dhënë më të mirën është një tjetër histori. Duhet të ekzistojë një ekuilibër midis bërjes së gjërave të drejta si qenie njerëzore dhe duke e bërë atë përgjegjës si një sipërmarrës i cili ka nevojë për punonjësit e tyre për të kryer punën. Ka shumë mundësi që ti nxitni punonjësit tuaj që të punojnë më shumë, por në fund të ditës, punonjësit tuaj përgjigjen se do të bëjnë të gjitha ndryshimet.

Unik Portal ju sjell teknika që do t’ju bëjnë të merrni më të mirën nga punëtoret tuaj. dhe ju të tregoheni një prijës i denjë.

Si të jesh shefi që sjellë  më të mirën për vete dhe të tjerët?

Punëtorët mund të bëjnë pak të mira për një biznes fillestar, ose edhe mund të japin më të mirë nga vetja për një fillim të mbarë të biznesit tuaj. Gjithsesi, në mesin e tyre do të ketë edhe nga ata që e presin vetëm pagën.  Por, e juaja mbetet që të “ushqeni”, vartësit tuaj në një rrugë të drejtë, që të ofrojnë kontributin e tyre në rritjen e biznesit dhe rritjen  potencialin e të ardhurave që ju nevojiten.

Këto marrëdhënie reciproke respektuese janë ato që do të ndihmojnë një lëvizje biznesi përpara dhe të arrini sukses. Pra, gjeni njerëz të mirë, rrethoni veten me ta, dhe sigurohuni që t’i vlerësoni ata dhe punën e madhe që ata i vënë në kompaninë tuaj. Sigurohuni që ata të respektohen dhe kompensohen mirë për përpjekjet e tyre. Ky qëndrim ka të ngjarë të të marrë më shumë të njëjtën përpjekje në të ardhmen!

Keni një vizion të fortë

Ju duhet të keni një vizion të qartë të drejtimit që doni të merrni kompaninë. Keni një plan për vendin ku dëshironi të jeni për tre muaj dhe një vit, kundrejt vendit ku dëshironi të jeni në pesë apo dhjetë vjet. Bëjani këtë të qartë punonjësve dhe sigurohuni që ata të kuptojnë vizionin për kompaninë. Nëse ata nuk e dinë se çfarë është vizioni, ata nuk mund të sigurojnë se po punojnë drejt të njëjtave qëllime.

Ofroni stimuj për jashtëzakonshmëri

Paguani punëtoret tuaj të ofrojnë stimuj shtesë për punonjësit që punojnë me zell për të ndihmuar në arritjen e vizionit të kompanisë. Ajo jo vetëm që i motivon punonjësit të vazhdojnë të punojnë shumë për të vazhduar të arrijnë këtë vizion, por gjithashtu u lejon atyre të dinë që kompania e vlerëson punën e tyre të vështirë. Kjo tregon që ju si punëdhënësi jeni të gatshëm t’i ktheni ata që i japin kompanisë suaj. Kjo e bën konceptin e një rruge “dyanëshe” një realitet. Dhuratat, shpërblimet  me udhëtime  ose ditët e pushimeve me pagesë shtesë janë motivues të mëdhenj për të ndihmuar punëtorët të vazhdojnë të mbështesin vizionin tuaj në të ardhmen.

Punoni së bashku , ndihmoni njëri tjetrin

Ndihmoni punonjësit që mund të jenë duke u përpjekur ose kanë nevojë për ndonjë udhëzim shtesë. Kujdesuni për ta si punëtorë dhe si qenie njerëzore. Vlerësoni punonjësit tuaj dhe ndihmoni ata që të tregohen të sukseshëm.

Ndërtoni një imazh pozitiv të kompanisë suaj

Nëse nuk mund të qëndroni prapa punës që po bëni 100%, atëherë mos e bëni!  Është shumë e thjeshtë!Nëse besoni plotësisht në atë që po bëni, dhe bëni gjëra me  etikë, nderë dhe integritet, atëherë të tjerët do të besojnë edhe në të. Ndërtoni kompaninë tuaj në një mënyrë të tillë që askush të mos mund të thotë asgjë, por gjëra pozitive në lidhje me të. Ky është biznesi juaj dhe e ardhmja juaj, kështu që ushqejeni një imazh pozitiv të kompanisë suaj për të frymëzuar punonjësit tuaj për ta vlerësuar atë sa më shumë që ju./UnikPortal/

Si të jesh shefi që sjell të mirën për vete dhe të tjerët