Highlight Të tjera

Shumë pak persona mund ti gjejnë gabimet në këto fotografi…

gabimet

“Ju shikoni, por nuk vëzhgoni”, tha dikur detektivi i madh letrar Sherlock Holmes. Të qenit i vëmendshëm do të thotë të shikosh gjithçka rreth jush (njerëz, situata, ngjarje etj). Dhe pastaj të mendosh në mënyrë kritike për atë që sapo ke parë. Aftësitë e vëzhgimit janë shumë të rëndësishme në jetën tonë të përditshme pasi ato rrisin aftësinë tonë për të bashkëvepruar me të tjerët dhe për t’iu përgjigjur botës në një mënyrë të përshtatshme.

 

Në Unik Portal, ne kemi përgatitur ilustrime për ju që do të sfidojnë aftësitë tuaja vëzhguese!

 

A mund ti gjeni këto gabime?

Shumë pak persona mund ti gjejnë gabimet në këto fotografi…

Zgjidhjet i keni më poshtë.

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

Zgjidhjet:

1. Dy hëna janë të paraqitura në fotografi.

2. Lumi nuk vërehet fare në anën tjetër të fotografisë.

3. Nuk ka fare qumësht brenda shishes.

4. Asnjë hije nuk shihet në fotografi.

5. Era po fryn në dy drejtime të kundërta.