Highlight Storie Inspirimi

Shfrytëzo çdo mundësi për të tërhequr paratë!

paratë

Shfrytëzo çdo moment ku është në mes paraja, që ta shumëfishosh atë duke u ndjerë mirë. Edhe kur e jep paranë gjej mënyrën për të ndjerë dashuri. Kjo dashuri duhet të gjej mënyrën për të ndjerë dashuri.

Kjo dashuri duhet të burojë nga imagjinata jote, se si paratë e tua e ndihmojnë personelin dhe kompaninë, të cilës ti po ia paguan. Duhet të ndihesh mirë për paratë që po jep, në vend që të ndihesh keq se do të ngelen më pak.

Diferenca midis këtyre dy ndjësive është të kesh para apo të përpiqesh tërë jetën tënde për t’i siguruar ato.

Mund të përdoresh të njëjtën strategji, për shembull që gjithmonë të kujtohesh të ndihesh mirë.

Imagjino një kartëmonedhë. Ana e përparme është ana pozitive, e cila përfaqëson sasi të madhe parashë, ndërsa pjesa e pasme është ana negative, e cila përfaqëson mungesën e tyre.

Sa herë që ke para nëper duar, ktheji nga ana  eparme me vetëdije, dhe në portofol vendosi që ajo anë të shohë nga ti. Kur paguan,bëj të njëjtën gjë, e kështu e përdor paranë për të të kujtuar të ndihesh mirë për sasi të madhe parashë,

Edhe kur përdor kartën  e kreditit, sigurohu të shohë nga ana e numrit, pasi ajo anë të tregon ty një bollëk parashë, mbi të cilat shkruhet emri yt.

Kur kryen një pagesë,qoftë kjo me kartële apo para në dorë, imagjino bollëk parashë për personin, të cilit po ia bën pagesën, dhe këtë bëje me gjithë zemër.

Sepse, atë që mbjellë do të korrësh!