Highlight Shëndeti

Roli i hormoneve në situata stresuese

hormone

Ne e dimë që hormonet janë substanca kimike, të cilat i sekretojnë gjëndrat me sekretim të brendshëm dhe indet endoktrine. Në fakt, hormon quhet një substancë specifike e sekretuar nga një qelizë e specializuar që vepron mbi receptor po ashtu të specializuar.

Termi hormon që është me prejardhje greke do të thotë stimulim, ngacmim, sinjalizim. Këtë term e përdori për herë të parë Starlingu, në vitin 1905. Kur ai vërejti se sekretimin e lëngut pankreatik e stimulon një substancë kimike, e cila quhet sekretin. Hormonet shërbejnë si një formë e madhe e komunikimit midis organeve të ndryshme dhe indeve.

Hormonet rregullojnë një shumëllojshmëri të fiziologjise dhe të sjelljes.

Këtu përfshijmë tretjen, metabolizmin, frymëmarrje, funksionin e indeve, perceptimit ndijor, sekretim, laktacionit, stresi, rritjes dhe zhvillimit, lëvizjes, riprodhimi, dhe humor. Në përgjithësi, vetëm një sasi e vogël e hormonit është e nevojshme për të ndryshuar metabolizmin qelizor.

Trupit dhe mendja reagojnë ndaj sfidave të ndryshme në mënyrë mjaftë unike, por lloji dhe sasia e hormoneve mund të dallojnë pavarësisht nga lloji i stresit.

Te stresi depresiv dhe i pashpresë gjendet më shumë kortizol, ndërkohë që gjatë stresit, reagimit të ankthshëm, gjendet më shumë adrenalinë dhe noradrenalinë.

Aktiviteti i mundimshëm fizik është i lidhur me rritjen e konsiderueshme të norarenalinës dhe më pak të adrenalinës, ndërkohë që streset emocionale dhe mendore janë të lidhura me prani të zmadhuar të adrenalinë dhe më pak të noradrenalinës.