Highlight Të tjera

Qëllimi yt nuk po arrihet! Ja gabimet që po bën!

qëllimi

A i keni vënë vetës një qëllim në jetë? Mund të jetë kryerja e studimeve në afat rekord, fillimi I një biznesi apo çka do qoftë tjetër? Por, ju spo arrini ta realizoni.

Portali Unik mendon se ju po bëni këto gabime nëse qëllimi yt nuk po arrihet:

1. Nuk jeni fokusuar sa duhet;

Arritja e ëndrrave tuaja dhe arritja e qëllimeve tuaja lidhen me fokusimin në bërjen e gjërave të duhura. Mund të arrish shumë qëllime, por duhet të identifikosh qëllimin më të rëndësishëm për t’u përqendruar. Është më mirë të kesh një qëllim të përfunduar sesa të kesh dhjetë qëllime të dështuara.

Nëse studioni historinë e të gjithë njerëzve të suksesshëm, do të vëreni se ata janë jashtëzakonisht të fokusuar në atë që bëjnë. Njerëzit e suksesshëm mund të prodhojnë rezultate të mrekullueshme në jetë, sepse ato janë më të mirat. Dhe arsyeja që ata janë bërë të mirë është fakti se ata janë përqendruar në zotërimin e zanatit të tyre. Kështu, identifikoni tani synimin tuaj më të rëndësishëm dhe me rezultat, duke u fokusuar në arritjen e saj së pari.

2. Jepni shumë arsyetime;

Sa herë i keni dëgjuar njerëzit t’ju thonë se ekonomia është e keqe, gjërat janë të vështira ose konkurrenca është shumë e lartë? Këto janë justifikime të dhëna nga njerëz të pasuksesshëm. Çka nëse ekonomia është e keqe? Ju nuk mund ta ndryshoni ekonominë, prandaj edhe ju mund ta pranoni atë dhe pastaj të arrini një strategji më të mirë për të përballuar atë. Kur jepni shumë justifikime, përfundimisht do të biesh në to dhe kjo do të kufizojë dhe t’ju ndalojë të ecni përpara. Gjithmonë mbani mend se njerëzit e suksesshëm punojnë shumë dhe vazhdojnë të ecin përpara, ndërsa njerëzit e pasuksesshëm japin justifikime dhe fajësojnë për çdo gjë.

3. Ata nuk dinë si të trajtojnë dështimet;

Shumë shpesh, do të shihni njerëz që ndërrojnë idetë e tyre dhe kalojnë nga një biznes në tjetrin.Kur ata përpiqen një biznes dhe ata nuk e shohin rezultatin, ata ndryshojnë dhe hyjnë në një biznes apo industri tjetër. Shumica e njerëzve nuk dinë se si të merren me dështimin e tyre dhe nuk kanë vendosmërinë për të vazhduar. Kur ata punojnë për diçka dhe ata nuk shohin ndonjë rezultat, ata zgjedhin të heqin dorë dhe të shkojnë për të ndjekur një tjetër rrugë.

E njëjta gjë vlen edhe me përcaktimin e qëllimit. Njerëzit dështojnë të arrijnë qëllimet e tyre, sepse ata nuk dinë të trajtojnë dështimin. Ata zgjedhin të heqin dorë ose të ndryshojnë qëllimet e tyre kur përballen me vështirësi ose nuk marrin ndonjë rezultat. Kuptoni që dështimet janë reagime. Ato janë mësime për t’ju treguar rrugën e duhur për sukses.