Highlight Të tjera

Pse vetmia është e rrezikshme për shëndetin tënd?

vetmia

“I ri apo i vjetër, vetmia nuk diskriminon” ~Jo Cox

Nga viktimat e konflikteve siriane, Jo Cox ishte një luftëtare e depresionit. Ajo po punonte në një projekt për njohjen e vetmisë si një ndër faktorët kryesor të depresionit. Derisa u vra në Qershor 2016.

Ata që besuan në mesazhet që përçonte Jo Cox, vazhduan të kalojnë këto mesazhe tek personat e tjerë.

Mesazhi i saj ishte i qartë: Vetmia, dhe sëmundjet mendore që ajo prodhon, është e papranueshme, dhe diçka që mund të zgjidhet lehtë.

STUDIME TË REJA PSE VETMIA ËSHTË E RREZIKSHME

Studimet nga Brigham Young University (BYU) tregojnë se kur jeni të vetmuar për një kohë të gjatë mund të ndikojë në vdekje të parakohshme.

Po-ashtu, studimet shpjegojnë lidhjen direkt mes vetmisë, izolimit social dhe shëndetit të dobët.

-Efektet e vetmisë vrasin më shumë se obeziteti;
-Efektet e vetmisë janë më të dëmshme për shëndetin se pirja e 15 cigareve në ditë.

Askush nuk duhet të jetë i vetëm. Të gjithë duhet ta ndjejnë dashurinë brenda vetës, kujdesin e tjetrit ndaj tij.

Ja ku janë disa pyetje që ne duhet të pyesim veten tonë:

-Kur është koha e fundit që kam vizituar dikë që mendoj se është i vetmuar?
– A kam bërë përpjekje për të ndihmuar njerëzit që janë “të larguar” nga shoqëria?

Herën tjetër që mendoni se po ndiheni të vetmuar, kujtoni të kontaktoni personat që ju bëjnë të lumtur, nëse nuk keni asnjëri, bëjeni këtë qëllimin tuaj. Ti gjeni ata.