Highlight Storie Inspirimi

Pse na duhet motivi?

Motivimi është një forcë shtytëse. Për të arritur ndonjë gjë, keni nevojë për një forcë shtytëse, përndryshe asgjë nuk do të ndodhë. Një dëshirë nuk është mjaft e fortë për t’ju bërë të veproni. Një dëshirë është e dobët, vetëm një dëshirë e fortë mund t’ju shpjerë përpara, të veprojë dhe të përmbushë qëllimet.

Në mënyrë që të jeni të motivuar, ju duhet të dini saktësisht se çfarë është ajo që ju dëshironi. Qëllimi juaj duhet të jetë i qartë dhe i mprehtë, dhe duhet të kuptoni dhe të bëheni të vetëdijshëm për përfitimet. Duke menduar shpesh për qëllimin tuaj dhe duke pranuar idenë se si mund të realizohet, do të rriste motivimin tuaj dhe do të forcojë dëshirën tuaj për ta arritur atë.

Motivimi është bërë një term popullor në ditët e sotme. Ka trajnerë motivues dhe folës, dhe libra motivues dhe artikuj. Ju mund të gjeni shumë informata në lidhje me të në internet.

Motivimi ka shumë të bëjë me emocionet dhe imagjinatën, që do të thotë se nëse doni ta rrisni atë, ju duhet të punoni në ndjenjat dhe imagjinatën tuaj.