Highlight Storie Inspirimi

Për ty që dyshon në forcën tënde, lexo më poshtë!

Nëse i ulni duart – mos u dëshpëroni, patjetër do të ketë diçka të mrekullueshme nën këmbët tuaja, mos kini frikë ta ngrini atë. Nëse do të jetë e vështirë dhe e frikshme, është e rëndësishme të ndjeni se si bëhet e lehtë dhe e qartë për ju se çfarë të bëni tani.

Serge Goodman

Në vullnetin njerëzor ekziston një forcë e fortë që e kthen mjegullën brenda nesh në diell.

Gibran Kahlil Gibran

I lumtur, trefish i lumtur është njeriu që u  kalit nga vështirësitë e jetës.

Zhanri Fabre

 

Një person arrin diçka vetëm kur beson në vetvete.

Andreas Feuerbach

Prova më e madhe e guximit të një njeriu është të dështojë dhe të mos humbasë zemrën.

Ralph Ingersoll

Vetëm kur forcat e tij shpirtërore rriten te një person, ai është vërtet i gjallë për veten dhe për të tjerët; vetëm kur shpirti i tij është i skuqur dhe i djegur bëhet i dukshëm.

Stefan Cvajg

Lejo veten, merr  frymë thellë . Forca u përket atyre që besojnë në forcën e tyre.

Elchin Safarli