Highlight Të tjera

Nuk është puna ajo që ju bën të pasur, por…

puna

Nuk bën asnjë ndryshim pavarësisht se çfarë profesioni keni zgjedhur.. Nëse jeni mjek, biznesmen, avokat, shitës, ministër, etj., ka njerëz të pasur që bëjnë çfarëdo që ju jeni duke bërë për të jetuar.
Ka njerëz të pasur që shesin dhe ka njerëz të varfër që shesin. Ka edukatorë të pasur dhe ka edukatorë të varfër.

Ka avokatë të pasur dhe ka avokatë të varfër. Lista është e pafundme.

Mundësia së pari qëndron në personin dhe pastaj me profesion. Profesioni juaj ofron mundësi vetëm nëse personi bën pjesën e tij.
Çfarëdo që të bëni ju, ka shumë njerëz në të njëjtën profesion që po japin kontribut të rëndësishëm për këtë profesion dhe po bëjnë shumë para si rezultat.

Nuk është profesioni që ju bën të keni sukses apo të dështoni, është mënyra si e shihni veten dhe profesionin tuaj.

Qëllimet e mëdha janë të domosdoshme.

“Ju duhet ti shihni gjërat e mëdha, para se të bëhen të mëdha.”

~Zig Ziglar