Highlight Të tjera

Mësoni si të studioni më mirë se 99% e shokëve tuaj të klasës

studioni

Kur kërkojmë këshilla se si të studiojmë më mirë, shumica e artikujve nxjerrin të njëjtat këshilla të vjetra: krijoni një orar studimi, rishikoni shpesh dhe bëni shumë gjumë.

Tani ndërkohë që këshilla si këto pothuajse me siguri do të jenë efektive për t’ju ndihmuar të arrini qëllimet tuaja, ne do të shkojmë një hap më tej.

Ne do t’ju japim këshilla që nuk janë kaq të zakonshme – por ato që do t’ju ndihmojnë të studioni më shumë se 99% e nxënësve!

Unik Portal ju sjellë 2 mënyra efektive për të studiuar.

1. Kombinoni burime të ndryshme dhe formoni pikëpamjen tuaj;

Në përgjithësi, studentët kërkojnë shënime të mira dhe të besueshme (ose nga shokët e klasës, librat, në internet ose burime të tjera) dhe më pas nxitojnë në shkollë, duke u ndjerë mirë të përgatitur.

Kjo qasje mund të jetë e suksesshme, por në mënyrë që të shkëlqejë, është më mirë që të krahasohen disa burime (libra, prezantime, video e kështu me radhë) dhe kombinohen këto së bashku duke krijuar materialin tuaj të studimit.

Duke bërë këtë ju mund të siguroheni se materiali juaj i studimit nuk mbetet statik, por përmirësohet vazhdimisht. Nëse gjeni diçka të re ose interesante që lidhet me temën, atëherë shtoni atë.

Kjo do t’ju ndihmojë të thelloni të kuptuarit tuaj të çështjes, pasi do të keni shqyrtuar pikëpamje të shumëfishta. Ju pastaj mund të formoni mendimin tuaj të informuar për këtë çështje – diçka që do të mungojë në shumicën e bashkëmoshatarëve tuaj.

2. Matni përparimin tuaj që nga dita e parë;

Nuk është asgjë e re për studentët që të simulojnë një mjedis testimi dhe të krijojnë ose të marrin pjesë në kuize për të parë se sa dijnë për një temë. Megjithatë, shumica e studentëve testojnë veten e tyre si kjo kur është tepër vonë dhe provimet tashmë po afrohen në mënyrë të qëndrueshme.

Zgjidhja është që të bëhen teste të vogla rregullisht që nga fillimi. Nëse mund të bëni një zakon për këtë dhe ta inkorporoni atë në rutinën tuaj të studimit atëherë do të keni një ide shumë më të qartë se si po përparoni.