Highlight Të tjera

Menaxho mjedisin tënd, bëhu klasë e parë

menaxho mjedisin tënd

Mendja juaj është një mekanizëm i mahnitshëm. Kur mendja juaj punon në një mënyrë, ajo mund të të çojë përpara drejtë suksesit të shquar. Por të njëjtat mendime në një mënyrë të ndryshme mund të prodhojnë një dështim total.Mendja është më delikate, instrumenti më i ndjeshëm në të gjithë krijimin. Le të shohim tani se çfarë e bën mendjen të mendojë në mënyrën që bën. Miliona njerëz janë në dietë të ndërgjegjshme. Nëpërmjet hulumtimeve, ne kemi mësuar se trupi pasqyron dietën e ushqyer. Qëndrueshmëria fizike, rezistenca ndaj sëmundjeve, madhësia e trupit, edhe sa kohë ne jetojmë, janë të gjitha të lidhura ngushtë me atë që hani.

Trupi është ai që trupit i është ushqyer. Ushqimi i mendjes, natyrisht, nuk do të vijë në pako, dhe ju nuk mund të bleni atë në dyqan. Ushqimi I mendjes është mjedisi juaj – të gjitha gjërat e panumërta që ndikojnë mendimin tuaj të ndërgjegjshëm dhe nënndërgjegjeshëm. Lloji i ushqimit të mendjes që ne konsumojmë përcakton zakonet tona, qëndrimet, personalitetin. Secili prej nesh ka trashëguar një kapacitet të caktuar për të zhvilluar. Por, se sa e atë kapacitet ne kemi zhvilluar dhe mënyrën se si ne e kemi zhvilluar varet nga ushqimi që e kemi ushqyer mendjen me të.

A keni menduar ndonjëherë se çfarë lloj personi që do të ishit nëse do të rriteshit në një vend tjetër? Çfarë lloje të ushqimeve do të preferonit? Do të ishin preferencat për veshje të njëjta?

Çfarë lloj i argëtimit do të ju pëlqente më shumë? Çfarë lloj pune do të kishit bërë? Cila do të jetë feja juaj?

Ju nuk mund të jeni i sigurt në përgjigjet e këtyre pyetjeve. Por shanset janë që ju do të ishit një person materialisht i ndryshëm në qoftë se do të ishit të rritur në një vend tjetër.

Pse? Sepse ju do të ishit të ndikuar nga një mjedis të ndryshëm.Mjedisi na formon, na bën të mendojmë mënyrën se si ne bëjmë çdo gjë. Mundohuni për të përmendur vetëm një zakon apo një mënyrë që keni që ju nuk e keni marr nga njerëzit e tjerë. Gjëra relativisht të vogla, si mënyrën se si ne ecim, kollën, mbajmë një filxhan; preferencat tona për muzikën, letërsinë, argëtim, veshje – të gjitha rrjedhin në pjesë shumë të madhe nga mjedisi.

Më e rëndësishmja, largësia e të menduarit tuaj, qëllimet tuaja, qëndrimet tuaja, shumë nga personaliteti juaj është formuar nga mjedisi juaj.

Shoqëria e zgjatur me njerëz negativ na bën të mendojmë negativisht; kontakti i ngushtë me individë jo të suksesshëm zhvillon zakonet e vogla tek ne. Në anën e ndritshme, shoqëria me njerëzit me ide të mëdha ngre nivelin e të menduarit tonë; kontakti i ngushtë me njerëzit ambicioze na japin ambicie të mëdha.

Ekspertët pajtohen se personi që ju jeni sot, personaliteti juaj, ambiciet, statusi i pranishëm në jetën, janë kryesisht rezultat i ambientit tuaj psikologjik. Dhe ekspertët janë dakord gjithashtu se personi që ju do të jeni në një, pesë, dhjetë, njëzet vjet nga tani varet pothuajse tërësisht nga mjedisi juaj i ardhshëm.

Ju do të ndryshoni me kalimin e muajve dhe viteve. Këtë ne e dimë. Por si do të ndryshoni varet nga mjedisi juaj i ardhshëm, ushqeni mendjen dhe do të ushqeni vetën.