Highlight Meditimi

Meditimi përmirëson përqendrimin dhe redukton ankthin

meditimi

Problemet në të cilat përqendrohesh nuk janë  thjesht një gjë e vogël, por ato ndikojnë tek miliona të rritur. Një nga përfitimet kryesore të meditimit është se ajo përmirëson vëmendjen dhe përqendrimin. Një studim i kohëve të fundit zbuloi se vetëm disa javë trajnimi për meditim ndihmuan fokusin dhe kujtesën e njerëzve. Meqë fokusi i fortë i vëmendjes (mbi një objekt, ide apo aktivitet) është një nga qëllimet qendrore të meditimit, nuk është aq e habitshme që meditimi duhet të ndihmojë aftësitë kognitive të njerëzve në punë. Në anën tjetër meditimi redukton edhe ankthin. Shumë njerëz fillojnë të meditojnë për përfitimet e tyre në reduktimin e stresit dhe ka shumë dëshmi të mira për të mbështetur këtë argument.  Meditimi i vëmendjes, ndryshe nga ndjekja e frymës, mund të zvogëlojë ankthin,  dhe që këto ndryshime duket të jenë të ndërmjetësuara nëpërmjet rajoneve të trurit të lidhura me ato mendime të vetë-referencës . Gjithashtu, meditimi i kujdesshëm ndihmon njerëzit  me ankth. /Unik Portal/