Highlight Storie Inspirimi Të tjera

Kontrolli mbi vetveten, si ta arrini?

kontrolli mbi veten

Ka tri “orekse‘ të  njeriut, që janë përgjegjëse për mungesën e vetdisiplinës tek ai:

1.Dëshira e pafundme për të ngrënë

2.Etja e madhe  seksuale

3.Dëshira për të shfaqur lirshëm opinionet e organizuara

Por a ka njeri orekse të tjera që duhet t’i kontrollojë?

Po shumë, por këto tria janë ato, që së pari duhet të mposhten. Kur njeriu të bëhet mjeshtër dhe të arrijë të kontrollojë këto orekse, do të thotë se ai e ka zvhilluar mjaftueshëm vetëdisiplinën dhe ka arritur të mposhtë me lehtësi ato gjëra që kanë një rëndësi më të vogël.

Ju mund të pyesni nëse këto orekse janë kusht që njeriu të jetë i shëndetshëm dhe i lumtur.

Në fakt, këto janë orekse natyrore, por janë gjithashtu të rrezikshme pë rata njerëzit që nuk e kanë mjeshtëruar vetevetën t’i kontrollojë këto orekse. Vetëmjështrimi  parashikon një kontroll të mjaftueshëm mbi to, që t’i mundësojë personit të ushqehet me atë që ata kanë nevojë, jo të mbiushqehet. Shumica e nerëzve janë shumë të dobët ë vetëdisiplinimin e  vetës, saqë ata e mbushin stomakun e tyre me ushime të pasura, me të cilën e kenaqin vetën,por  mbingarkojnë organet e tretjes dhe jashtëqitjes.

Në anën tjetër seksi është një nga forcat më të mëdha nga të gjitha forcat që motivojnë qeniet njerëzore. Për shkak të këtij fakti, gjithashtu bëhet edhe një nga forcat më të rrezikshme. Nëse njerëzit do të arrinbin të kontrollinin dëshirat seksuale dhe do të t’i transferonin ato në një fuqi që i drejton dhe me të cilën ata udhëheqin profesionin e tyre, nëse ata e shpenzojnë gjysmën e kohës në punën e tyre, në vëned që ta humbasin në kërkim të seksit, ata asnjëherë nuk do ta njihnin varfërinë.

Dhe, aty ku seski nuk është nën kontrollin e duhur.Nëse dikush e lejon që kjo shprehi ta udhëheqe në jetën e tij, seksi shumë shpejt e çon atë drejt shprehisë së endjes.

Personi I cili ka vetëdisiplinë, e kupton emocionin e seksit, e respekton dhe mësohet si ta transformojmë në aktivitete konstruktive. Çdo gjë e kontrolluar dhe në masën e deuhur nga furnizon me forcë magnetike, që i tërheqë njerëzit nga njëri –tjetri.

Në anën tjetër, shprehia e shprehjes së lirë të opinineve është  një nga shprehitë më shkatërruese. Cilësia e saj shkatërruese përbëhet nga prirja për të ndikuar te njerëzit që supozojnë, në vend që të kërkojnë fakte. Kur formulojnë opinionet, ata krijojnë idetë ose organizojnë planet.

Shprehia zhvillon në mendje gjëra të larmishme dhe kërcen nga njëra tek tjera, por asnjëherë s’përfundon asgjë. Dhe, sigurisht, pakujdesia e shfaqjes së opinioneve të dërgon në shprehinë e endjes. Dhe, prej aty është vetëm një hap ose dy, derisa personi të lidhet nga ligji i ritmit hipnotik, i cili në mënyrë automatike mohon mendimin e saktë.

Pra, personi i cili shfaq i hapur opinionet e tij e informon botën për qëllimet dhe planet e tij dhe u jep të tjerëve mundësinë të përfitojnë nga idetë  tij. Njeriu i mençur i mban fjalët për vete dhe përmbahet në shfaqjen   e opinioneve tek të tjerët. Kjo gjë parandalon që të tjerët të informohen për opinionet dhe idetë e tij. Dëshira për vetëparaqitje lind bshkë me njeriun dhe qëllimi i kësaj shprehie është të thërheqësh vëmendjën e të tjerëve dhe të lësh përshtypje të mira tek ta./Unik Portal/