Highlight Të tjera

Këto thënie do t’ju japin të dridhura shpirti!

thënie

UNIK ju sjellë disa thënie që do t’iu japin të dridhura shpirti, lexoni deri në fund!

“Disa njerëz vdesin 25 vjeçar, por nuk varrosen deri në moshën 75 vjeçare.” ~Benjamin Franklin

“Shumica e njerëzve janë njerëz të tjerë. Mendimet e tyre janë të të tjerëve. Jeta e tyre është një imitim.” ~Oscar Wilde

“Dy mundësi ekzistojnë: Ose jemi të vetëm në Univers, ose nuk jemi. Të dyjat janë të frikshme.” ~Arthur C. Clark

“ Nga të gjitha fjalët e thëna apo të shkruara, më të trishtat janë këto: mund të kishte ndodhur.” ~John Greenleaf Whittier

“Nuk frikësohem nga një njeri që ka praktikuar 10,000 gjuajtje, por nga ai njeri që ka praktikuar një gjuajtje 10,000 herë.” ~Bruce Lee

“Mos lejoni shkollimin të ndërhyjë në edukimin tuaj.” ~Mark Twain

“Çdo njeri vdes, por jo çdo njeri jeton.” ~William Wallace

“A nuk e shkatërrova armikun, kur e bëra mikun tim?” ~Abraham Lincoln

“Të dashurosh do të thotë të njohësh vetën tek tjetri.” ~Eckhart Tolle