Highlight Të tjera

Imagjinoje veten të pasur

Imagjinoje veten të pasur

Imagjino sikur zotëron gjithë paratë që të duhen. Çfarë ndryshimi do të kishe sikur zotëron gjithë partë që të duhen.

Çfarë ndryshimi do të kishte në jetën tënde po të ishe i pasur?

Imagjino gjithcka që do të bëje. Si do të ndiheshe?

Do të ndiheshe ndryshe dhe, duke u ndjere ndryshe, ti do të ecje ndryshe.
Do të ecje ndryshe, qëndrimi yt do të ishte ndryshe.

Edhe ndaj faturave e detyrimeve do të reagoje ndryshe. Edhe ndaj faturave detyrimeve do të reagoje ndryshe, po kështu ndaj njerëzve, rrethanave, ngjarjeve dhe gjithcka tjetër në jetë.
Kjo, pasi ti vetë do të ndihesh ndryshe.

Do të ndihesh i qetë dhe do ta kesh mendjen të mblefhur.Do jesh tolerant ndaj çdo gjëje. Kjo është pikërisht ndjesia që ti po kërkon. Kjo është ndjenja e dashurisë për paranë, e kjo ndjenjë është ngjitëse.
Pushtoje ndjenjën që vjen nga realizimi I dëshirës tënde, duke e supozuar atë të realizuar, ndërsa veten ztërues të dëshirës tënde, dhe ajo do të konkretizohet.