Dashuria Highlight

Dashuria sipas Rhonda Byrne

Rhonda Byrne

Dashuria, për të cilën kanë folur mendimtarët dhe shpëtimtarët e botës, është shumë ndryshe nga ajo që imagjinojmë ne. Dashuri është shumë më  tepër sesa të duash familjen, miqtë apo gjërat e tua të preferuara, pasi dashuria nuk është vetëm një ndjenjë.

Dashuria është një energji pozitive.

Dashuria nuk është e dobët, e pafuqishme apo e butë.

Ajo është energjia pozitive e jetës.

Dashuria është arsyeja e çdo gjëje të mirë.

Në jetë ka vetëm një energji pozitive.

Forcat e mëdha natyrore, si forca e rëndesës apo elektromagentizmi, janë të padukshme por shqisat tona, por ekzistenca e tyre është e padiskutueshme.

Po kështu edhe forca e dashurisë, aj është e padukshme, por në, fakt,pushteti i saj është më i madh se ai i çdo force tjetër të natyrës.

Dëshmia e fuqisë së saj mund të shihet kudo, pa dashuri nuk ka jetë.