Dashuria Highlight

Dashuria është Zemërimi i stuhisë, Qetësia në ylber.” – Susan Polis Schutz

dashuria

Dashuria është. . . Të jesh i lumtur për personin tjetër kur ata janë të lumtur, të jesh i trishtuar për personin kur ai të jetë i trishtuar, Të jesh bashkë në kohë të mira dhe të jesh bashkë në kohë të këqija.
DASHURIA ËSHTË BURIMI I FORCËS.

Dashuria është . . . Të jesh i ndershëm me veten në çdo kohë, të jesh i sinqertë me personin tjetër në çdo kohë, të thuash, të dëgjosh, të respektosh të vërtetën, dhe të mos pretendosh kurrë.
DASHURIA ËSHTË BURIMI I REALITETIT.

Dashuria është. . . Një kuptueshmëri kaq e plotë që ju ndjeheni sikur jeni pjesë e personit tjetër, Pranoni personin tjetër ashtu siç janë, dhe nuk përpiqeni t’i ndryshoni ata për të qenë diçka tjetër.
DASHURIA ËSHTË BURIMI I NJËSISË.
Dashuria është . . . Liria për të ndjekur dëshirat tuaja duke ndarë përvojat tuaja me personin tjetër, Rritja e një individi së bashku me rritjen e një individi tjetër.
DASHURIA ËSHTË BURIMI I SUKSESIT.

Dashuria është . . . Kënaqësia e planifikimit të gjërave së bashku, kënaqësia e të bërit gjërat së bashku.
DASHURIA ËSHTË BURIMI I TË ARDHMËS
Dashuria është . . . Zemërimi i stuhisë, Qetësia në ylber.
DASHURIA ËSHTË BURIMI I PASIONIT.
Dashuria është . . . Duke ditur se personi tjetër do të jetë gjithmonë me ju pavarësisht se çfarë ndodh, duke munguar personin tjetër kur ata janë larg, por që mbeten pranë në zemër gjatë gjithë kohës.
DASHURIA ËSHTË BURIMI I SIGURISË.

DASHURIA ËSHTË . . . BURIMI I JETËS!