Highlight Storie Inspirimi

Dallimi mes ndjenjave pozitive dhe negative!

ndjenjave

Ekzistojnë ndjenja pozitive dhe negative.

Njerëzit çdo ditë përballen me to, varësisht prej situatave që kalojnë.

Kërkimet kanë treguar se, njerëzit kultivojnë ndjenja pozitive, bazën e së cilave e paraqet dashuria ndaj dikujt apo ndaj diçkaje.

Kjo ndikon në mënyrë të pëlqyeshme në shëndetin, aftësinë intelektuale, risitë dhe kreativitetin tonë.

Në grupin e ndjenjave pozitive bëjnë pjesë  ndjenjat e këndshme.

Ndjenja e dashurisë, ndjesia e të qanit fatlum, ndjenja e këndshme  e dashurisë, vetëbesimit.

Po ashtu, këtu hyjnë edhe ndjenja e dhembshurisë, falënderimit, mirëkuptimit, tolerancës dhe pritjeve pozitive për suksesin.

Ndjenjat pozitive bëjnë të mundur që njerëzit ta shfrytëzojnë potencialin tonë në masën maksimale.

Me ndjenja pozitive dr. Deepak Chopra lidhë ngadalësimin e procesit të plakjes dhe me zgjatjen e jetës.

E kundërta vlen për ndjenjat negative.

Ndjenjat negative lidhem në veçanti  me shfrytëzimin e dobët, para së gjithash, të potencialeve mendore të njerëzve,.

Në ndjenja negative bëjnë pjesë: hidhërimi, frika, lakmia, armiqësia dhe dëshira për t’i bërë dikujt dëm.