Highlight Të tjera

Citate nga njerëz të famshëm për suksesin dhe mirësjelljen

Mirësjellja është veti e jashtëzakonshme që vetëm disa e zotërojnë!

Njërëz të famshëm kanë shkruar mbi mirësjelljen:

Unik ua sjell disa prej tyre:

Guximi jep sukses, dhe suksesi jep guxim.
Jean Collin

Suksesi sjell pak miq.

Luc de Clapier Vovenargue

Suksesi është ajo që i bën njerëzit e mëdhenj.
Napoleon Bonopart

Mendjemadhësia është një pengesë për suksesin.
Bion

Suksesi ngre edhe karaktere të vogla natyrshëm.

Plutarku

Suksesi, në vend që të japë lirinë e zgjedhjes, bëhet një mënyrë jetese.
Arthur Miller

Një pjesë e madhe e të qenit i suksesshëm është dëshira juaj për të pasur sukses.
Seneka

Suksesi është më i lehtë sesa ta fitosh atë.
Albert Camus

Nuk ka deodorant më të mirë se suksesi.
Elizabeth Taylor

Nëse një person arrin sukses, kjo nuk është falë askujt tjetër, por pavarësisht nga të gjithë.

Edgar Howe

Një grua e dashur gjithmonë ka sukses.
Vicky Baum

Ne i mbajmë sukseset e njerëzve të tjerë si dështimet tona.
Veselii Georgiev

Nëse suksesi nuk vjen tek ju herën e parë, atëherë hedhja me parashutë nuk është për ju.
Ligji i Murray

Vetëm humbësit dinë të kenë sukses në jetë.
John Churton Collins

Dështimi na bën xheloz, dhe suksesi na bën të pangopur.
Mason Cooley

Rrota e fatit nuk ndalet për asnjë moment, dhe pika e saj më e lartë është më e rrezikshmja.
Maria Edgeworth

Suksesi është vdekja. Cili është kulmi? Hapi i fundit para se të zbresësh.
George Bernard Shaw