Highlight Meditimi

Cilat lutje mund të thoni gjatë meditimit?

lutje

Përderisa meditimi është shumë beneficial për shëndetin tuaj, ky proces mund t’iu ndihmojë edhe të arrini qëllimin tuaj, të ndërtoni besimin tuaj dhe të krijoni një lidhje më të afërt me Zotin. Cilat janë disa lutje që mund të thoni gjatë meditimit?

“Mendja ime është e qetë, e fokusuar dhe në paqe”

“Vizioni im inspiron të tjerët, do të lejoj dritën time të shndrijë para tjerëve, të shohin gjërat e mira që kam bërë, dhe të jem mirënjohës ndaj Zotit tim.”

“Unë flas me dashuri për të tjerët, gjithmonë do të flas fjalë të mira për Zotin tim.”

“Zemra ime dashuron pa kushte.”

“Trupi im është përplot energji, shëndet dhe vitalitet.”

“Shpirti im falë veten time, dhe të tjerët sikur Zoti që më fali mua.”