Highlight

Cilat janë gjërat që do të zhduken deri në vitin 2020?

Teknologjia po zhvillohet në një ritëm mjaft të shpejtë ne ditët e sotme. Nuk jemi të sigurt se çfarë e ardhmja do të sjellë, mirëpo kemi disa ndjenja që na tregojnë se cilat pajisje nuk do të përdorën më në vitin 2020.

Ja se cilat janë ato gjëra.

1. Revistat e shtypura.

2. Gazetat.

3. Kamerat digjitale.

4. USB-të.

5. Hartat e letrës.

7. CD-të.

8. Kalkulatorët.

9. Butonat në telefona të mencur.

10. Çelësat e veturës.