Highlight Storie Inspirimi Të tjera

Çfarë është vetë-imazhi?

Vetë-imazhi
Vetë-imazhi

(Imazhi që ju keni krijuar në mendjen tuaj për vetën, atë që besoni që jeni) emëruesi i përbashkët-faktori përcaktues Sekreti është ky: Të  “jetosh” në të vërtetë, të gjesh jetën në mënyrë të arsyeshme të kënaqshme, ju duhet të keni një imazh adekuat e realist për vetën tuaj. Ju duhet të gjeni vetën tuaj të pranueshme për “ju”. Ju duhet të keni një vetëbesim të shëndetshëm. Duhet të keni vetën që mund ti besoni e ti besoni. Duhet të keni vetën që nuk në të gjitha historitë tona të rastit, dështimet si dhe sukseset.

Keni turp për të “qenë” dhe një që mund të ndjeheni të lirë të shpreheni në mënyrë kreative, sesa të fshehni ose të mbuloni. Duhet të keni vetveten që korrespondon me realitetin në mënyrë që të mund të funksiononi në mënyrë efektive në një botë reale. Duhet ta dini vetë-të dy forcat tuaja dhe dobësitë tuaja dhe të jeni të sinqertë me veten në lidhje me të dyja. Vetë imazhi juaj duhet të jetë një përafrim i arsyeshëm i “ju”, duke qenë as më shumë se ju, as më pak se ju.

Kur ky vetë-imazh është i paprekur dhe i sigurt, ju ndiheni “Mirë.” Kur ajo është e kërcënuar, ju ndiheni të shqetësuar dhe të pasigurt. Kur është e përshtatshme dhe një që mund të jesh krejtësisht krenar, ju ndiheni të sigurt. Ju ndjeheni të lirë të “bëheni vetja” dhe të shprehni veten. Ju funksiononi në optimumin tuaj. Kur është një objekt turpi, ju përpiqeni ta fshihni atë në vend që ta shprehni atë.