Familja Highlight Storie Inspirimi

Çfarë e bën të dallojë një grua të mençur nga një grua të ndjeshme?

grua

Gruaja konsiderohet një mrekulli.  Ajo ka rol shumë të rëndësishëm në zhvillimet dhe ndryshimet kulturore në një shoqëri. Gjithashtu ndikon drejtpërdrejtë në zhvillimin dhe përparimin e shoqërisë.

Lidhja e saj e ngushtë me fëmijët në veçanti bën që ajo të ketë një rol te pazëvendësueshëm ne edukimin e brezave te rinj. Megjithatë edhe kur një lidhje funksionon suksesshëm, meritat i atribuohen një gruaje.

Por cili është ndryshimi midis një gruaje që është e mençur dhe një që është e ndjeshme? Ja përgjigja …

– Kur burri i saj bën gabime, një grua e ndjeshme fërkon hundën e tij dhe thotë: ‘Unë të thashë kështu’.

– Një grua e mençur e mbështet atë, përpiqet ta ngazëllejë dhe ndonjëherë pretendon se kurrë nuk ka ndodhur.

– Një grua e mençur merr frenat në një situatë krize dhe i mëson burrit të saj se si t’i bëjë gjërat siç duhet.

– Një grua e mençur e tregon atë në drejtimin e duhur dhe e mbështet atë në qëllimin e tij për të arritur qëllimin e tij.

– Një grua e ndjeshme gjithmonë u mëson matematikën e fëmijëve të saj, duke menduar se ata kurrë nuk mund të jenë të suksesshëm pa të.

– Një grua e mençur kupton se secili prej fëmijëve të saj është unik dhe i inkurajon ata që të bëjnë çfarëdo që i bën ata të lumtur.

– Një grua e mençur përpiqet të kalojë të tjerët në punë dhe kurrë nuk bën gabime. Ajo siguron që shumica e kolegëve të saj janë të kujdesshëm ndaj saj.

– Një grua e mençur ndihmon në krijimin e një atmosfere dashurie dhe respektimi midis kolegëve të saj të punës.

– Një grua e ndjeshme i ruan kujtimet për fëmijët e saj. Dhe, kur ata të jenë rritur, u jep këshilla madje edhe kur nuk kërkojnë. Ajo u tregon atyre se si t’i rrisin në mënyrë të drejtë fëmijët e tyre.

– Një grua e mençur lejon që fëmijët e saj të fitojnë përvojën e tyre të jetës dhe t’i mbështes pa marrë parasysh se çfarë.

– Një grua e ndjeshme i kundërvihet ndikimit të vjehrrës së saj, pohon pavarësinë e saj nga prindërit e saj dhe me forcë kundërshton kur përpiqen të ofrojnë këshillën e tyre.

– Një grua e mençur pajtohet të dëgjojë atë që  kanë për të thënë të tjerët me edukatë. Dhe pastaj bën atë që ajo ndjen që është e drejtë.

– Një grua e ndjeshme dëshiron të ndryshojë botën dhe  gjithë rrethin e saj.

– Një grua e mençur përpiqet të ndryshojë veten dhe të pranojë të tjerët siç janë.

– Një grua e ndjeshme mendon se mund të jesh i lumtur kur ke të drejtë.

– Një grua e mençur e di se ke të drejtë kur je i lumtur.