Highlight Të tjera

“Ai që nuk mposht çdo ditë një frikë, nuk e ka mësuar sekretin e jetës”

frikë

Sistemi ynë i zakonshëm është që jo vetëm të shmangim atë që kemi frikë, por gjithashtu të shmangim dijeninë se po shmangim gjëra. Nuk e dimë përse e kemi këtë ndjenjë të paqartë rreziku dhe pasigurie. Thjeshtë e dimë se është aty.Çdo ditë që shmangeni bëheni më i dobët dhe më frikacak. Frikësoheni, ndonjëherë edhe nga gjërat e vogla, si zilja e telefonit, një email nga një kreditor.

Guximi dhe forca nuk qëndrojnë në vend. E njëjta gjë është e vërtetë për shpirtin dhe gjendjen time emocionale. Çdo ditë që e anashkaloni këshillën e Emerson-it për tu përballur me një frikë të vogël ose të madhe dobësia futet brenda. Prandaj, këtë citim përdoreni si një mesazh.

Mendojeni që në mëngjes sepse kështu e motivoni vetën. Dhe , funksionon.

Është e rëndësishme të kuptoni qartë se mënyra e vetme që të keni ndikim në jetë është veprimi.

Bota nuk do t’ia dijë se çfarë qëllimi keni, sa të përkushtuar jeni, si ndiheni dhe çfarë mendoni dhe sigurisht nuk ka asnjë interes se çfarë doni ose jo.

Vështrojeni jetës se si jetohet dhe shihen vetë se bota lëviz për ju kur veproni.