Highlight Të tjera

A i keni ditur këto gjëra për trurin?

trurin

Truri përbëhet nga tre pjesë:

Pjesa e përparme (Kontrollon të gjitha mendimet, shqisat, emocionet, urinë)

Pjesa e mesme e trurit (Kontrollon reflekset)

Pjesa e poshtme e trurit (Kontrollon koordinimin dhe analizimin e shqisave)

Truri ka dy hemisfera të djathtën nga edhe vinë mendimet kreative, dhe të majtën nga vijnë mendimet logjike.

Besimi që ne përdorim vetëm 10% të trurit tonë është një mit I pavërtetë. Çdo pjesë e trurit ka një funksion dhe punon shumë.

Nëse mësoni dy gjuhë para moshës 5 vjeçare, ndryshon zhvillimin e trurit gjatë rritjes.

Menyja juaj e ushqimit ndikon në trurit tuaj.

20% e oksigjenit që merrni përdoret nga truri.

Madhësia e trurit nuk ka rëndësi. Truri i Ajnshtajnit peshonte 1230 gram, kurse truri mesatar i një mashkulli peshon rreth 1360 gram.

Meshkujt procesojnë informacionet vetëm me anën e majtë të trurit, kurse femrat me dy anët.