Highlight Të tjera

A e shihni shpesh numrin e njëjtë në çdo vend? Kjo është arsyeja!

numër

Ndodh shpesh që shohim këta numra 11:11, 12:12, 10:10, 22:22, 12:34, 2:22, 3:33, 4:44 ose 5:55 përderisa shohim orën, dhe pastaj na paraqiten në vende të papritura.

Çfarë do të thotë kjo?

Të shohësh këta numra në vazhdimësi arrin në një pikë që nuk mund ti thuaj rastësi.

Ndër numrat që shihen nga të tjerët më së shpeshti është numri 11 dhe në formën 11:11.

Kuptimi është ky:

Do të thotë që një “Realitet më i Madh” ka hyrë në jetën tonë të përditshme.

Kjo transformon DNA-në tonë dhe na lejon të ndihemi më të gjallë, totalisht real.

Herën tjetër kur shihni numrin 11:11  ndaloni. Dhe ndjeni energjinë e pastër rreth jush.

11:11 është një thirrje për të bërë një ndryshim për veten tuaj

Një rikujtim për qëllimin tuaj këtu në Tokë.

Këta numra quhen numrat “Master”. Sa herë të shihni këta numra duhet të dini që jeni në rrugën e duhur.

Shfaqja e numrit 11:11 është një konfirmim i fuqishëm që na tregon që jemi në frekuenca të njëjta me Universin.

Master numrat janë këta: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 dhe 99.