Highlight Të tjera

9 mënyra për të ndryshuar sjelljen e një personi

sjellje

Shpesh kemi hasur në persona me qëndrim të ngurtë e ca injorant, provoni këto 9 mënyra për t’iu afruar personit në fjalë.

1. Nis bisedën me fjalë lavdëruese dhe vlerësimi të singertë;

2. Tërhiq vëmendjen në mënyrë jo të drejtpërdrejtë një individi për gabimet e tij;

3. Fol për gabimet e tua, përpara se të kritikosh gabimet e tjetrit;

4. Bëj pyetje, në vend që të japësh urdhra;

5. Bëj të mundur që tjetri të ruajë të paprekur krenarinë e tij;

6. Përgëzo menjëherë çdo përmirësim minimal. Ji i përzemërt në aprovim dhe i pakursyer në lavdërime;

7. Bëj, që të tjerët të ndjejnë se kanë një reputacion për të ruajtur;

8. Inkurajo dhe jep përshtypjen se një defekt apo gabim është i lehtë për t’u korrigjuar;

9. Mundëso, që tjetri të jetë i kënaqur, se po bën atë, që ti ke kërkuar.