Dashuria Highlight

Sinjalet që tregojnë se në një marrëdhënie mungon integriteti emocional

Integriteti përkufizohet si cilësia e të qenit i ndershëm dhe i drejtë; gjendja e të qenit i plotë; moskorruptueshmëria. Atëherë, çfarë është integriteti emocional? Janë të gjitha ato gjëra, të zbatuara në mënyrë specifike për jetën tuaj të brendshme emocionale. Është të dish se çfarë ndjen dhe pse, si dhe të jesh i aftë dhe i gatshëm ta përballosh dhe ta ndash atë, edhe nëse është e dhimbshme.

Portali “Unik” ua sjellë 6 shenja të mungesës së integritetit emocional në marrëdhënien tuaj

Ju dhe/ose partneri juaj…

  1. Pretendoni se nuk jeni të zemëruar ose të lënduar kur në të vërtetë jeni, duke thënë shpesh se asgjë nuk është e gabuar kur diçka është e qartë.
  2. Mundoheni të fshehni gabimet ose dobësitë tuaja nga njëri-tjetri.
  3. Gjeni tjetrin të paparashikueshëm.
  4. Shmangni ndarjen e gjërave që mund të jenë të dëmshme për tjetrin.
  5. Shpesh nuk jeni të vetëdijshëm për ndjenjat tuaja në përgjithësi.
  6. Gjeni veten duke fshehur, nga partneri juaj, ndjenjat tuaja të vërteta për diçka.

Çfarë duhet bërë…

Ndjenjat e dhimbshme janë të përkohshme. Ato largohen vetëm kur përballeni dhe i trajtoni. Shmangia e së vërtetës suaj emocionale i jep asaj më shumë pushtet mbi ju dhe partnerin tuaj. Nëse jeni rritur me neglizhencë emocionale, mësoni gjithçka që mundeni për mënyrën se si kjo ka ndikuar tek ju. Shkathtësitë emocionale që nuk i mësuat atëherë mund të mësohen tani. Të bëheni më të vetëdijshëm për ndjenjat tuaja dhe të mësoni se si dhe kur t’i ndani ato do të rrisë integritetin emocional të marrëdhënies suaj.

Askush nuk mund të jetë i përsosur. Siç tregohet nga hulumtimi, integriteti emocional i të gjithëve është i prekshëm dhe shpesh do të testohet. Ndërsa përpiqemi, do të lëkundemi dhe do të dështojmë. Pra, përkufizimi i vërtetë i integritetit emocional është: Të provosh.