Familja Highlight

Si zhvillohet inteligjenca dhe kreativiteti tek fëmijët?

inteligjenca dhe kreativiteti tek fëmijët

Janë tri aftësi që duhet të zhvillohen tek çdo fëmijë,ato janë:kreativiteti, empatia dhe inteligjenca. Kreativiteti tek fëmijët zhvillohet vetëm nëse u ofrojmë atyre ambientin e duhur ku ata mund të eksplorojnë talentet e tyre. Në të kundërtën ato do të vyshken dhe humben.Prandaj fëmijëve duhet patjetër tu ofrojmë hapësirën e duhur që tu mundësojmë të paraqesin çdo lloj aftësie të tyre.
Por cilat janë këto rregullta të arta për të zhvilluar kreativitetin e fëmijëve?

Portali “Unik” ju sjell një listë të veprimeve që duhet të ndërmerrni.

 

-Lejoni fëmijën tuaj të eksploroj dhe të pyes për ambientin që e rrethon.

-Largojeni fëmijën nga ekranet dhe kaloni më shumë kohë në natyrë.
– Mësojani gjërat unike dhe jepni lëvdata për të ja rritur vetëbesimin.
-Ç`do ditë bëni diçka kreative, fëmijët mësojnë shumë nga prindërit e tyre.
-Krijoni dhe ndërtoni storje së bashku, kështu ju zhvilloni imagjinatën e fëmijës.
– Krijoni një ambient rrëmujë dhe filloni të luani lojëra që nxisin fëmijën të mendojë.
-Zbuloni pasionin e tij dhe nxiteni fëmijën ta praktikojë atë çdo ditë.