Highlight Të tjera

Shkaktari më i madh i vdekjes në botë për moshat 5 deri në 29 vjeç është ky…


Është shkaktari kryesor i vdekjëve të fëmijëve dhe të rinjëve në botë. Dhe i nënti në listë për të gjitha moshat. Sipas statistikave, rreth 1.35 milion njerëz vdiqën vetëm në vitin 2016, dhe pritët që në vitin 2030, ky shkaktar të lëvidë dy numra më lart duke u bërë shkaktari i shtatë i vdekjeve.

Nëse i përkisni kësaj moshe, rreziku më i madh ju vie nga: lëndimet në trafikun rrugor.

Ju rregullisht ‘merreni’ me trafikun rrugor në një farë mënyre. Këmbësorët, biçiklistët dhe motoçiklistët përbëjnë mbi gjysmën e të gjitha vdekjeve të lidhura me trafikun.

Problemi është rritja dhe përhapja e një numri të madh të automjeteve me një ritëm shumë të shpejtë sa shumë prej sistemeve ekzistuese përreth nuk kanë qenë në gjendje ta përballojnë. Kjo është e vërtetë dhe vlen në të gjithë botën, por sidomos në shumë vende me të ardhura të ulëta dhe të mesme.

Kujdes sa herë të keni punë në rrugë!