Highlight Storie Inspirimi Të tjera

Ligji i tërheqjes, 10 mënyra për të shtuar veprimet tuaja

Jemi më shumë se ajo që duket. Shkenca moderne na tregon që organizmi human nuk është vetëm një strukturë fizike e bërë nga molekulat, por, si gjithë të tjerat është e ndërtuar nga fushat e energjisë. Jemi në ndryshim të vazhdueshëm, në një pikë të vazhdueshme që rrjedh si një oqean.

Të mësosh të kontrollosh të gjithë këtë, mund të provokojë ndryshime të mëdha në jetën tënde.

 

Fizika kuantike na mëson sesi elektronet në orbitën e protoneve veprojnë në frekuenca të ndryshme. Ky është modeli bazë i një atomi. Pjesa më e madhe prej nesh janë dakort mbi faktin që trupi human është i përbërë nga triliona atome, të gjithë veprues dhe me frekuenca të përcaktuara. Rrjedhimisht është e lehtë për të kuptuar se si trupat tanë janë të përbëra nga shumë fusha energjitike.

Por kalojmë një hap përpara.

Meqënëse çdo gjë në Univers është e përbërë nga energjia, përfshi këtu edhe trupin human, mund të mendojmë që edhe mendimet janë të përbëra nga energjia e matshme me valë elektromagnetike. Shuma totale e kësaj energjie që përmbledh Universi, është e lidhur me veprimet ose siç thotë dikush, me Ligjin e Tërheqjes.

“ Çdo gjë në këtë Univers është e lidhur me diçka tjetër në Univers, ashtu si uji i valuar që lidhet me avullin në të cilin është transformuar, e avulli është i lidhur me ajrin në të cilin shkrihet”.

E gjithë kjo nënkupton mendimet humane, të matshme nëpërmjet valëve elektromagnetike. Jemi të lidhur me energjinë që ka krijuar Universin, jemi të pandarë. Në fakt nuk do të ishte e mundur jeta pa këtë lidhje.

Kur zgjedhim mendime të caktuara, qelizat e trurit influencohen dhe veprojnë me valë elektromagnetike. Në momentin në të cilin përqëndrohesh në këto mendime, rrit amplitudën e veprimit të këtyre qelizave që bëhen shumë të fuqishme.

Je ti origjina e këtyre valëve elektromagnetike, dhe je ti që përcakton intensitetin me vullnet të lirë. Meqënëse je ti origjina e këtyre valëve, e tërë qenia jote vendos atë veprim të veçantë. E bën 24 orë në 24, 7 ditë në 7. Vazhdimisht vendos veprime të tilla që tërheqin veprime të ngjashme. Ja përse merr atë që ke në mendjen tënde.

Atë që mendoni, eksperimentojeni. Mendo dështimin e do jetë i joti. Kur sheh imazhin e objektivit tënd në ekranin e mendjes, në të tashmen, po vepron në harmoni me çdo fushë energjie të nevojshme për të manifestuar imazhin tënd në planin fizik. Duke shfaqur atë imazh, fushat e energjisë lëvizin drejt teje dhe ti lëviz drejt tyre, sepse ky është ligji.

Të gjitha gjërat janë thjesht manifestimi i energjisë së shpirtit. Kur rrit veprimet e tua, jeta jote proçedon gjithmonë e më mirë. Tërheq me lehtësi gjërat që dëshiron. Gjen veten tënde në rrjedhën e energjisë. Nuk është një koinçidencë. Mund ti japësh një shtysë pozitive jetës tënde duke rritur veprimin tënd. Pra si është e mundur të rrisim veprimet tona?

Mënyra më efikase për mua konsiston në qetësimin dhe meditimin. Adhuroj të meditoj që për mua konsiston në qëndrimin pa lëvizur për 10-15 minuta, i përqëndruar mbi shpirtin tim. Ndonjëherë shfaq atë që do të doja të ndodhte në jetën time.

Ja disa këshilla të tjera:

-Lexo libra dhe artikuj që të inspirojnë dhe te inkurajojnë.

-Ji i vetëdijshëm për çdo gjë që bën.

– Dëgjo muzikë qetësuese.

– Përgatitu mendërisht për ditën tënde çdo mëngjes.

-Praktiko mëshirën dhe dhembshurinë për veten dhe për të tjerët.

– Shkruaj mbi një ditar mendimet e tua për të mbajtur nën kontroll rritjen tënde.

– Praktiko mirënjohjen.

– Bëj një shëtitje në natyrë.

– Bëj diçka të rëndësishme për dikë tjetër.

– Përqëndrohu mbi atë që do në jetën tënde.