Familja Highlight

8 probleme të zakonshme familjare dhe ide për ti zgjidhur!

Të gjitha familjet kanë ndonjëherë probleme, diskutime të ashpra dhe përplasje të natyrave të ndryshme të cilat lidhen për tema të caktuara.

Unik ju sjellë dhjetë nga problemet më të zakonshme familjare që mund të shfaqen në familjen tuaj, dhe disa këshilla që duhet t’ju ndihmojnë të gjeni zgjidhje të dobishme.

  1. Mosmarrëveshjet prindërore

Pikëpamjet tuaja për rritjen e fëmijëve do të jenë të lidhura fort me përvojat pozitive dhe negative nga edukimi juaj. Nëse ju dhe bashkëshorti juaj nuk pajtoheni me prindërit, është mirë të shqyrtoni nga afër mesazhet e familjes që keni marrë nga prindërit tuaj. Kuptimi i rrënjëve të pikëpamjeve të njëri-tjetrit mund të rrisë ndjeshmërinë dhe të hapë rrugën për kompromis.

  1. Komunikim i dobët

Një numër i madh i problemeve ndër personale rezultojnë nga komunikimi i dobët. Të dy të rriturit dhe fëmijët duhet të jenë në gjendje të shpjegojnë pritjet dhe ankesat e tyre në një mënyrë të qartë dhe të drejtë, duke rënë në supozimin se anëtarët e tjerë të familjes janë lexues të mendjes. Një nga mënyrat më të mira për të trajtuar mungesën e komunikimit është të bëjmë një marrëveshje familjare që emocionet dhe idetë të shprehen me ndershmëri, por me ndjeshmëri.

  1. Adoleshentë rebelë

Shumica e adoleshentëve e mendojnë rritjen si fazë të pavarësisë dhe marrjes së vendimeve pa pyetur askënd. Në vend se ti kërcënoni fëmijët tuaj  me dënime të ashpra, përpiquni të hapni diskutime dhe  shikoni se pse po sillen në këtë mënyrë. Ju keni më shumë gjasa të udhëhiqni veprimet e tyre nëse ju shohin si një aleat në vend të një diktatori.

  1. Diskutime të ashpra në kohë festash

Gjatë ditëve festive, familjet shpesh fillojnë të debatojnë rreth asaj se duhet të kalojë disa ditë së bashku. Në raste të tilla duhet marrë mendimi i secilit, sepse secili mund të ketë preferencat e veta.

 

  1. Vështirësitë financiare

Diskutime  rreth parave mund të dalin midis dy anëtarëve të familjes ose anëtarëve të tjerë të familjes. Psikologët kanë identifikuar shkaktarë të shumtë që shtyjnë familjet të kenë konflikte në veçanti për shpenzimet, të ardhurat dhe menaxhimin e parave. Partnerët duhet të kenë kujdes në këtë aspekt dhe të trajtojnë aspektin e menaxhimit të parave bashkërisht.

  1. Mosmarrëveshjet në karrierë

Bashkëshortët shpesh kanë konflikte mbi atë se a duhet të punojnë të dy apo jo? Në anën tjetër ata mund të përpiqen t’i detyrojnë fëmijët e tyre në shtigje specifike të karrierës dhe kështu mund të përfundojnë në konflikte të ashpra, pikërisht sa i përket karrierës. Një pjesë e madhe e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të tilla përfshin pranimin se secili person ka të drejtë  për të bërë zgjedhjen personale sa i përket karrierës.

  1. Punët e shtëpisë

Mund të jetë e vështirë që fëmijët të ndihmojnë rreth punëve të shtëpisë, por nëse refuzojnë atëherë duhet të konsideroni disiplinimin e tyre duke zvogëluar aksesin e tyre në aktivitete rekreative. Shpërblimi i fëmijëve më të vegjël për të bërë punët e shtëpisë gjithashtu mund të jetë efektive.

  1. Vëllezërit dhe motrat

Nëse keni më shumë se një fëmijë, do të dalin çështje unike që përfshijnë xhelozinë, konkurrencën dhe pasigurinë. Gjëja më e rëndësishme që mund të bëni është që të keni një formulë të qartë për t’u marrë me fëmijët, vazhdimisht duke e bërë të qartë se nuk keni një të preferuar dhe se secili mund të presë që të disiplinohet në të njëjtën masë.