Highlight Të tjera

20 sjellje që duhet të ndryshoni për të pasur vetëbesim të lartë!

vetëbesim

Provoni këto ide që ju sjellë Unik Portal për të ndërtuar vetëbesimin.

1. Rrini sa më larg njerëzve negativ…
2. Përdorni fjalë sa më pozitive;
3. Ofroni para se t’iu pyesin;
4. Gjithmonë shikoni të tjerët në sy kur flisni;
5. Mos harroni emrat e njerëzve;
6. Lini një përshtypje të parë të mirë;
7. Thuani “Jo” kur duhet;
8. Caktoni qëllimet e juaja personale;
9. Buzëqeshni më shumë;
10. Shikoni problemet sikur sfida të radhës;
11. Gjeni një hobi;
12. Balanconi prioritetet e jetës dhe të punës;
13. Mos i anashkaloni njerëzit e vështirë;
14. Ndihmoni të tjerët që kanë nevojë;
15. Jepni komplimente;
16. Besoni në vete;
17. Bëni punë vullnetare;
18. Arritni gjithmonë në kohë;
19. Ofroni zgjidhje e jo probleme.
20. Dilni më shpesh.