Audiobooks

Ask and it is Given – Audiobook by Esther and Jerry Hicks

“Ask and it is Given” është një libër i shkruar nga Esther dhe Jerry Hicks, dy autorë dhe lektorë të njohur në fushën e zhvillimit personal dhe spiritualitetit. Kjo vepër është një udhërrëfyes i fuqisë së krijimit të qëllimeve të jetës suaj dhe arritjes së lumturisë dhe suksesit.

Nëpërmjet një sërë konceptesh dhe praktikash, Esther dhe Jerry Hicks tregojnë mënyrat se si të kërkojmë dhe të marrim atë që dëshirojmë vërtet në jetë. Ata prezantojnë ligjet universale të tërheqjes dhe transmetimit të energjisë që janë në veprim në botën tonë, dhe shpjegojnë se si mund të përdorim këto ligje për të ndryshuar realitetin tonë dhe për të krijuar një jetë të plotë me dashuri, qëllime të realizuara dhe mirëqenie të përgjithshme.

Libri përmban shembuj praktikë dhe strategji që mund të ndiqen për të rritur nivelin e energjisë dhe për të shpërndarë pengesat dhe besimet e kufizuara që na ndalojnë nga arritja e sukseseve tona personale. Përveç kësaj, autoret shpjegojnë se si të vëzhgojmë shenjat dhe sinkronicitetin në jetën tonë që na ndihmojnë të kuptojmë nëse jemi në harmoni me qëllimet tona dhe me atë që dëshirojmë të krijoni.

“Ask and it is Given” është një resurs i frytshëm për ata që janë të interesuar të mësojnë se si të ndërveprojnë me energjinë e botës për të ndryshuar jetën e tyre. Duke u bazuar në filozofinë e “mendojes së pozitës së lartë” dhe në besimin se ne jemi krijues të realitetit tonë, Esther dhe Jerry Hicks na udhëzojnë në një udhëtim emocionues drejt përmirësimit personal dhe shpirtëror.