Highlight Storie Inspirimi Të tjera

Zbuloni tek vetja “Mendjen mjeshtërore”

mendje

 Një njëriduke mbledhur , klasifikuar dhe organizuar njohuri të nevojshme nëpërmjet bashkimit harmonik të dy apo më tepër mendjeve krijon të ashtuquajturën “Mendje mjeshtërore”

Termi “Mendje Mjeshtërore” është një term abstrakt dhe nuk ka asnjë term sininimik në fushën e fakteve të njohura, përveç përkufizimeve nga një numër i vogël njerëzish, të cilët kanë bërë një studim të kujdeshëm për të përshkruar këtë term, duke e krahasuar  atë, madje, me mendjët e tjera.

Besohet që mendja është krijuar nga i njëjti “lëng” universal si energjia, e cila përbën eterin që e mbushsë universin.

Ky fakt është shumë i njohur si për laikët, ashtu edhe për shkencëtarët, se disa mendje përplasën në momentin kur bien në kontakt me njëra-tjetrën, kurse disa të tjera shfaqin afërsi natyrore për një mendje tjetër.

Mes ty të kundërtave, ekstremeve natyrore dhe afrimeve natyrore, që nxitin takimet ose kontaktet e mendjeve, eksiston një shkallë e gjerë e mundësive për reagimet e ndryshme të një mendjeje pas një tjetre./Unik Portal/