Highlight Storie Inspirimi Të tjera

Vizualizo dhe shkruaj pohimet tuaja

pohimet

Një pohim është një deklaratë e thjeshtë që ndryshon besimet tuaja dhe ju ndihmon të lëvizni drejt qëllimeve tuaja të jetës. Ju mund të rreshtoni afirmime për të pasqyruar çdo gjë që dëshironi, por ide të zakonshme dhe të zbatueshme gjthashtu përfshijnë afirmime si “Unë do të jem sot pozitiv, i lumtur dhe magnetik” dhe “Jam i sigurt, i aftë dhe mund të marr gjithçka që unë dua”.

Për të shqyrtuar afirmimet, është e rëndësishme të ndërmerren hapat e mëtejshëm praktikë për t’i bërë këto pohime konkrete.

Për shembull: Vendosni pohimet tuaja në formë të shenjave  dhe vendosni aty ku mund të shihen. Mund të jetë një ide e mirë për t’u ngjitur në fushat që lidhen me qëllimet tuaja (si në pasqyrë nëse përpiqesh të riformësosh vetë imazhin tënd ose në derën e përparme nëse po punon drejt avancimit të karrierës).

Përcaktoni përkujtuesit e telefonit të mençur në mënyrë që afirmimet tuaja të shfaqen rregullisht në të gjithë idenë. Ju mund të provoni të vendosni t’ju shfaqet një pohim se bashku me alarmin tuaj në mëngjes, na pauzën e drekës ose në kohën kur shkoni në gjumë. Në mënyrë të përsëritur vizualizoni dhe shkruani  pohimet tuaja në fillim apo në fund të ditës. Shkrimi i tyre 5-10 herë ka një ndikim të ngjashëm në nën ndërgjegjësimin tuaj për të thënë afirmime me zë të lartë. Sigurohuni që t’i shkruani ato ngadalë dhe me kujdes, mundësisht duke përdorur një stilolaps që është i përshtatshëm për të shkruajtur rehat me të.