Highlight Të tjera

Ti je një qenie hyjnore, mos lejo që askush të të thotë ndryshe!

qenie hyjnore

Ti je një shpirt i mençur e i fortë. Ti përhapë bukuri e dritë kudo që shkon.

Përqafoje shpirtin tënd të bukur. Dhe kuptojeni se ju jeni perfekt në mënyrën që jeni.

Keni besim në veten tënde.

Kuptojeni fuqinë që keni për të sjellur gjëra të mrekullueshme në jetën tënde.

Ti mund ta kuptosh këtë, nëse e lejon zemrën e trurin tënd të bashkëpunojnë. Jepi jetës një ide, një zemër të pastër e një qëllim të madh!

Lejoje veten të dashurosh natyrën. Vizito vende të reja. Shpenzo më shumë kohë jashtë, duke vrojtuar lindjet e perendimet e diellit. E mahnitu me shkëlqimin e yjeve.

Lidhe shpirtin tënd me energjinë e mrekullueshme të universit që të krijoi ty.

Ti je pjesë e këtij universi.

Ji mirënjohës për çdo gjë që të është dhuruar. Mos i harro gjithë ato të mira që i ke pasur e do ti kesh.

Ndaj kohë të jesh prezent në këtë moment.

Lejoje natyrën të ushqejë shpirtin e trupin tënd…