Highlight Të tjera

Tërhiqe paranë afër vetes

paratë


Si të manifestoni paranë më shpejt duke përdorur Ligjin e Tërheqjes?

Ju duhet të ndiheni mirë për paratë për ta tërhequr atë afër vetës. Natyrisht kur njerëzit nuk kanë edhe shumë mjete financiare zakonisht nuk ndihen edhe aq mirë rreth parasë dhe mendojnë negativisht për të, pasi që nuk e posedojnë në sasi të mëdha.

Por këto mendime negative rreth parasë janë duke e ndaluar atë të vijë tek ju!

Duhet ta ndalni këtë cikël, dhe të filloni të ndiheni mirë për paranë dhe të jeni mirënjohës për atë që keni. Filloni të thoni dhe të ndjeheni që “Keni më shumë se që duhet”. “Unë jam një magnet për paranë.”

“Unë e dua paranë dhe ajo më dua.”

“Unë marr para çdo ditë.”