Dashuria Highlight

Teoria e Sternberg, dashuria e përkryer fillon atëherë kur prishet dashuria ideale

Kur ndalon së qeni i dashuruar? Kur kaloni nga të folurit për dashurinë në të folurit për të rënë në dashuri? Çelësi për të kuptuar nese dashuria e qëndrueshme është në tranzicion dhe jo në ndryshim, në këtë mënyrë mund të kuptojmë se sa dashuri mbijeton kur idealizimi prishet dhe të tjerët jo.

Le të mendojmë se të dashurosh nuk mbaron dhe dashuria fillon, por se është një rrugë nga njëra në tjetren. Të biesh në dashuri është plot idealizim, ne nuk e shohim tjetrin ashtu siç është në të vërtetë, por projektojmë te tjetri të gjitha iluzionet dhe dëshirat tona, gjithçka që duam tek tjetri reflektohet në atë pasion.

Kur vërtet fillojmë ta shohim tjetrin me të metat dhe defektet e tij, kur kemi atë realitet “përplasje” dhe i pranojmë ato dallime dhe arrijmë t’i duam, është kur mund të flasim vërtet për dashurinë. Më pas mund të gjejmë dhe kuptojmë dashurinë e qëndrueshme nëse mund të shohim kalimin dhe përshtatjen me rrethanat me kalimin e kohës. Nuk duhet të jetë perfekte, duhet të jetë reale dhe t’u përgjigjet kërkesave të çdo momenti në mënyrë që të mbetet në kohë.

Teoria e dashurisë e Stenberg
Stenberg themeloi atë që sot njihet si teoria trekëndore e dashurisë. Ky autor flet për dashurinë si një ndjenjë që do të bazohej në tre shtylla themelore:

Intimiteti: kuptohet si afërsia mes dy njerëzve, njohja dhe zbulimi i njëri-tjetrit. Duke i lejuar vetes të kenë besimin për të zhveshur shpirtrat e tyre.

Pasioni: si një ndjenjë dëshire dhe aktivizimi fiziologjik.

Angazhimi ose zotimi për të qëndruar bashkë: vendimi i marrë mes jush për të qëndruar bashkë me kalimin e kohës.

Dashuria e qëndrueshme dhe e plotë do të jepej atëherë nëse të tre komponentët do të ishin në pjesë të barabarta, megjithëse ka faza në të cilat intimiteti, pasioni apo angazhimi marrin një peshë më të madhe si “bashkues” të çiftit.

Për Stenberg, dashuria e qëndrueshme dhe e plotë do të ishte e lehtë për t’u gjetur, por e vështirë për t’u mbajtur. Tani duke parë tre shtyllat, varësisht se cila prej tyre bie në sy, do të kemi lloje të ndryshme dashurie. Për shembull:

I kënaqur: këtu do të ishte e pranishme vetëm privatësia. Do të kishte afërsi dhe mirëkuptim.

Fiksim: pasioni do ta shënonte këtë ndjenjë. Ka tërheqje fizike dhe seksuale. Është shumë i shpejtë por edhe zvogëlohet me shpejtësi të madhe.

Dashuria e zbrazët: angazhimi do të mbetej. Është marrë vendimi për të qëndruar bashkë dhe kjo vazhdon për shkak të atij premtimi.

Dashuria romantike: këtu do të gjenim pasionin dhe intimitet. Përkushtimi do të lihej jashtë kësaj lloj dashurie.

Dashuri si shokë: intimiteti dhe përkushtimi e përcaktojnë këtë model. Mund të kuptohet si një miqësi afatgjatë dhe e përkushtuar.

Dashuria fiksim: kuptohet si bashkimi i pasionit dhe angazhimit, por pa njohje të thellë. Nuk njihen në thellësi dhe e kanë të vështirë të qëndrojnë në kohë.

Duke kuptuar këto lloj dashurie ne mund të kuptojmë shumë më mirë se kjo ndjenjë është dinamike dhe në ndryshim. Kështu, është e mundur të kalohet nga një lloj në tjetrin sipas fazave ose nënvizimit të disa prej shtyllave bazë që kemi identifikuar më parë./Burimi “SHKOLLA E SUKSESIT”