Highlight Storie Inspirimi

Të dëgjosh udhëzimet, apo të kërkosh ndjenja të mira?

udhëzimet

Ju e keni aftësinë të vendosni strumbullarin në çfarëdo kushtesh dhe në të gjitha kushtet.

Nuk ka rëndësi sesa negative mund të duket diçka, sepse ju e keni aftësinë që t’u kushtoni vëmendje aspekteve pozitive.

E vetmja  gjë që ju del në rrugë janë disa shprehi të vjetra, ose ndoshta disa ndikime të forta prej të tjerëve.

Shumica e njërzve shkojnë sipas shprehive të natyrës. Ky model është bërë shprehi e juaja.

Kështu  rruga më e shpejtë që kërkoni për të shkruar te gëzimi është të merrni strumbullarin e asaj që po prisni.

Duke i arritur mendimet për tu ndier mirë përpara se të bini të flini e pastaj të provoni përfitimin e mendjes së qetë, që vjen kur flini.

Pastaj, kur të zgjoheni, menjëherë të ktheheni te mendimet për t’u ndier mirë dhe mund të përmbushni përvoje e fundit të strumbullarit.

Disa  ditë më pas ai model do të sjellë një ndryshim të madh në shprehinë e të menduarit tuaj. Një ndryshim të madh do të vëreni edhe në pikën tuaj të tërheqjes.

Kështu zbuloni përmirësimin faktikisht në cilindo aspekt të jetës tuaj.