Highlight Të tjera

Si tu thuash jo njerëzve toksikë?

Ne të gjithë e dimë dëmin që njerëzit toksik mund të bëjnë në jetën tonë. Ne të gjithë e dimë se njerëzit toksikë ekzistojnë në çdo lloj marrëdhënie të imagjinueshme. Kjo asnjëherë nuk është vënë në diskutim.

Dinjiteti i dikujt mund të sulmohet, vandalizohet dhe tallet me mizori, por nuk mund të merret kurrë nëse nuk dorëzohet.

Njerëzit toksikë bëjnë atë që bëjnë – përdorin toksicitetin si një mënyrë për t’i përmbushur nevojat e tyre. Zgjidhjet gjithmonë qëndrojnë brenda nesh. Ne nuk kemi kontroll mbi atë që një person toksik thotë, bën, nuk thotë ose nuk bën. E vetmja gjë që kemi ndonjë kontroll mbi të është se si ne i përgjigjemi atyre.

Cila duhet të jetë përgjigja jote?

Çfarë po mendon? Çfarë ndjeheni? Nëse kjo mund të zgjidhet në mënyrën e saktë që ju dëshironi, çfarë doni që të  ndodhë  këtu?

Sa herë që keni të bëni me një person toksik, gjithmonë llogaritni se do të kenë një formë konflikti. Mund të jetë trishtuese dhe tërësisht pasiv agresiv. Kjo mund të rezultojë në një trajtim të heshtur dhe shmangien e gjithë gjërave ose mund të rezultojë në një luftë të gjithanshme.

Megjithatë si fillim, filloni me komunikim transparent

Personi toksik mund të lexojë çdo kuptim që dëshirojnë në fjalët tuaja. Ata mund të injorojnë gjithçka që ju thoni dhe bëni atë që ata duan. Komunikimi nuk është forma se si këta persona provojnë të zgjidhin çështjet e tyre.

-Tregoni që jeni të pakënaqur me sjellje e tij/saj dhe kërkoni të rishqyrtoni problemet  e juaja në një formë tjetër.

-Bëjani me dije që në fillim mbi atë  se çfarë raporti keni me të.

-Mos i vini në diskutim  mendimet, ndjenjat ose kufijtë tuaj.

-Rrini në kufijtë tuaj.

Nuk ka përjashtime këtu. Sapo të bëni një përjashtim nga një rregull, pra  ta trajtoni personin toksik si të ndryshëm ose të dinë të na vënë në dyshim  në përvojat ton, por ju duhet të dini mbi cilat argumente i mbroniu vlerat tuaja.

 

 

Njerëzit toksikë prirën të shkaktojnë  zemërim e frikësim tek të tjerët. Ata mund ta bëjnë këtë sepse dëshirojnë të na bllokojnë.

Njerëzit toksikë dëshirojnë liri dhe kohë, vëmendje,energjinë tonë që thjesht nuk jemi të gatshëm t’ua japim. Përveç kësaj, ata ndonjëherë do të na lënë me një mori të nevojave të paplotësuara.

Personi toksik, pa marrë parasysh rolin e tyre në jetën tuaj, është thjesht i paaftë për të përmbushur nevojat tuaja, edhe nëse dëshiron.

Ju duhet ta pranoni këtë situatë.

Pranimi nënkupton kuptimin se ai person nuk mund t’i plotësojë nevojat tuaja, por kjo nuk do të thotë që ju duhet të shkoni në pjesën tjetër të dëshirës suaj të jetës, duke kërkuar më shumë dashuri dhe respekt. Kjo do të thotë njohja dhe pranimi se ajo që ju nevojitet do të ofrohet më mirë nga dikush tjetër përveç personit toksik.

Kjo nuk e bën gjendjen tuaj emocionale më të dhimbshme, por nëse zgjedhim të ndryshojmë këta persona, edhe mund të lëndohemi, prandaj në shumë raste zgjidhja më e mirë është të marrim guxim për tu larguar nga këta persona dhe kështu ti themi JO jetës toksike.